niedziela, 10 września 2017

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH


 

1.     Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe są własnością Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego  w Kościanie i będą nieodpłatnie wypożyczane uczniom na określony czas.

2.     Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe są gromadzone                              w bibliotece szkolnej.

3.     Za zagubione, uszkodzone, zniszczone podręczniki i materiały edukacyjne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice uczniów.

4.     Uczniowie mają obowiązek dbania o powierzone im podręczniki                                   i materiały edukacyjne, a w szczególności unikania zniszczeń, pisania                        i rysowania w podręcznikach.

5.     Rodzice mają obowiązek zabezpieczania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przed uszkodzeniem poprzez owinięcie ich.

6.      W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza