wtorek, 24 marca 2020

Konkurs ortograficzny dla klas IV-VI

Na odpowiedzi czekamy do 1 kwietnia. Odpowiedzi prosimy przesyłać na maila biblioteki bibliotekasp4koscian@wp.pl



1. Uzupełnij tekst brakującymi literami. 


Kla.... dia.... parcie wk.... wała nazwy stolic poszczeg.... lny.... państw: Japon.... -.... okio, Norweg.... -.... slo, Szwecji - Sztok.... olm, Belg .... - Br.... ksela.
Pr.... bowała wyobrazić sobie.... ycie..... apończyków czy.... orwegów. Najchętniej.... ciałaby być.... aryżanką, mieszkać w pięknej dzielnicy i k.... pować.... biory w słynnych domach mody. Ma.... enia.... niosły d.... cha Kla ... d.... daleko nad.... ekwanę. Powr... t do.... eczywistości był sm.... tny, ale konieczny. Z.... alem d.... mała o cię.... kim losie uczennicy, kt.... ra m..... si zapamiętać pisownię r.... żnych wyraz.... w: "g.... eg.... ółka z ....ółtą pieg.... ą siedziały na k.... aku je.... yn obok.... ywopłotu z bukszpanu"! Co za.... orror! Kto wymyśla te ortograficzne.... istorie? Na pewno jakiś polonista - dręczyciel młodzie.... y, wy.... ywający się na p.... ekór.... umanistycznym ideałom! 

2. Uzupełnij związki wyrazowe:
instrukc.... obsług....kolekc.... a fotograf....
zdjęc.... a z Belg....recytac.... a poez....
histor.... a Holand....w.... eczna nadzie....
3. Uzupełnij wyrazy odpowiednio cząstką "by" pisaną razem lub osobno:
przeczytała....
jeśli....
można....
wymyśliła....

4. Wstaw odpowiednie litery "h", "ch".
.... ojna ofiarao.... ydny zapa....
.... inska.... erbatasezamowa.... ałwa
....erb szla.... ecki.... abrowa.... ustka

5. Uzupełnij wyrazy literami "z", "s"
ro.... bestwićbe.... troski
Francu.... kawe.... tchnąć
be.... piecznie

we.... przeć

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza