czwartek, 21 maja 2020

ŚWIATOWY DZIEŃ ROZWOJU KULTURALNEGOW roku 2020 
Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego 
przypada na 21 maja (czwartek)

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej 2020 - internetowy ... 

Święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2002 roku
 w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej. Jego misja
 to promocja kultury, różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego.Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, właśc. Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju
 (ang. World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development) – święto obchodzone corocznie 21 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 57/249
 z 22 grudnia 2002 
w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej uchwalonej na 31 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO 
w dniu 2 listopada 2001 roku.
Rezolucja odnosi się do zasady „tolerancji i poszanowania
dla różnorodności kulturowej oraz promocji
i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju”.
Celem obchodów jest promocja kultury, różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego – zarówno materialnego
jak i niematerialnego, produktów przemysłu artystycznego, dóbr oraz usług związanych z kulturą.
To również okazja, jak podkreśla UNESCO, do uświadomienia rządów, polityków, instytucji kultury
i uczestników życia społecznego, o konieczności szczególnej ochrony kultury krajów rozwijających się,
w których zasadnicze znaczenie ma kształtowanie właściwej polityki kulturalnej i wypracowanie mechanizmów strukturalnych ochrony lokalnych kultur, w tym ich szczególnie istotnego elementu – języka.


Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego- 21.05 Święto ustanowione ...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza