wtorek, 19 maja 2020


Święto Patrona
Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie
 

Aby uczcić pamięć Patrona naszej Szkoły, zorganizowaliśmy dla Was trzy konkursy. Zapraszamy do zabawy! Wszystkie prace konkursowe prosimy przesyłać na biblioteka@sp4koscian.pl do 28 maja.
Oto program obchodów:
- klasy I-III
Konkurs plastyczny „Portret Mariana Koszewskiego” (format A-4, technika dowolna)
- klasy IV-VI
„Quiz o Marianie Koszewskim” (pomocą będzie prezentacja na stronie szkoły)
Oto pytania:
1.     Podaj dokładną datę narodzin Mariana Koszewskiego.
2.     Przy jakiej ulicy mieszkał Marian Koszewski?
3.     Kim z zawodu był ojciec Mariana Koszewskiego i jak miał na imię?
4.     Jak miała na imię matka Mariana Koszewskiego?
5.     W którym roku Marian Koszewski rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. św. S. Kostki w Kościanie?
6.     Kto tworzył „Pakt Czterech”? Podaj imiona i nazwiska.
7.     Podaj tytuł podziemnej gazety wydawanej przez „Pakt Czterech”.
8.     Podaj datę aresztowania Mariana Koszewskiego.
9.     W jakich obozach koncentracyjnych przebywał Marian Koszewski?
10. Podaj datę wyzwolenia obozu w Gusen.
11. Jaki zawód zdobył Marian Koszewski?
12. Podaj imię i nazwisko żony Mariana Koszewskiego.
13. Wymień imiona dzieci Mariana Koszewskiego.
14. Podaj tytuł autobiografii Mariana Koszewskiego.
15. Podaj dokładną datę śmierci Mariana Koszewskiego.
- klasy VII-VIII
Konkurs literacki „Wywiad z Marianem Koszewskim” (pamiętaj o cechach wywiadu)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza